Karate Praha

Wakizaši Cup 17.5. 2008

Wakizaši cup – 7. ročník
Nominační soutěž na MČR 2008 pro žáky, dorost a juniory!

 • 1. pořadatel: Karate–Do Sokol Nymburk a Středočeský svaz karate,
 • 2. datum konání: sobota 17. 5. 2008
 • 3. místo konání: Sportovní hala Basket-Komenského ul., Nymburk
 • 4. ředitel soutěže: Ing. Zdeněk Dvořák 3.Dan 602541333, mokado@iol.cz
 • 5. hlavní rozhodčí: dle nominace ČSKe
 • 6. soutěžní kategorie: viz příloha, soutěží se na 3 zápasištích

Každý závodník může startovat pouze v jedné věkové kategorii (výjimkou jsou kategorie kata
junioři a senioři a kombinace kata jednotlivců a týmů)! Závodník si může vybrat start buď ve své
věkové kategorii (věk v den závodu) nebo nominační kategorii (v jaké bude startovat v době MČR
mládeže. MČR žáků: 7.12.2008, MČR dorostu a juniorů: 6.12.2008). Pro start v nominační
kategorii není třeba ostaršení. V nepostupových a speciálních kategoriích si pořadatel vyhrazuje
právo sloučit kategorie v případě malého počtu závodníků v kategorii.Postupové kategorie pro žáky dorost a juniory.

 • 7. podmínky soutěže: platný průkaz ČSKe/známka 2008 + lék.prohlídka ne starší 1roku/
 • 8. lékař: zajistí pořadatel
 • 9. pravidla soutěže: WKF, včetně dodatků ČSKe.
 • 10. startovné: 150,- za jednotlivce, 250,- team
 • 11. protesty: písemně u hl. rozhodčího 300,- Kč
 • 12. ceny 1. místo pohár, medaile, diplom, 2. a 3. místo medaile, diplom

Věcné ceny pro vybrané kategorie od sponzorů

 • 13. časový rozvrh: přihlášky zasílejte na adresu STK turnaje do 14.5.2008,

Petr Kocmánek e-mail: karatedo@wo.cz
přihláška musí obsahovat jméno oddílu, jména závodníků,
pohlaví (není-li zřejmé z příjmení), datum narození (případně kategorii,
při ostaršení), disciplínu (kata, kumite), při účasti v kumite váhu
8.00-9.00 kontrola prezentace
9.30 hod zahájení soutěže kata
10.00-11.00 prezentace kumite
po skončení soutěže kata zahájení soutěže kumite

 • 14. ubytování: Ubytovna COP, V Kolonii1804, Nymburk, tel:325512154, www.copnb.cz

Hotel NEDHockey, Tyršova 428, Nymburk, tel: 325 514 191, www.nedhockey.cz
STK StřČ.SKe. – K. Kesl Karate-Do Sokol Nymburk – Ing. Dvořák

 • Soutěžní kategorie na turnaji Wakizaši Cup 2008 – 17.5.2008, Nymburk

Postupové kategorie

Ml.žáci 7-11 let

Kata libovolná kata – lze 1x opakovat
Kumite -30, -35, -41, + 41 kg (časový limit 1.5 minuty, povinné chrániče: suspenzor, chrániče
rukou v barvě, chrániče zubů)

Ml.žákyně 7-11let

Kata libovolná kata – lze 1x opakovat
Kumite -35, +35 kg (časový limit 1.5 minuty, povinné chrániče: chrániče rukou v barvě, chrániče
zubů)

St.žáci 12-13 let

Kata libovolná kata – bez opakování
Kumite -39, -45, -52, -60, +60 kg (časový limit 1.5 minuty, povinné chrániče: chrániče rukou
v barvě, chrániče zubů)

St.žákyně 12-13 let

Kata libovolná kata – bez opakování
Kumite -42, -50, +50 kg (časový limit 1.5 minuty, povinné chrániče: chrániče rukou v barvě,
chrániče zubů, chránič hrudníku)

Dorostenci 14-15 let

Kata pravidla WKF
Kumite -52, -57, -63, -70, + 70 kg (časový limit 2 minuty, povinné chrániče: chrániče rukou
v barvě, chrániče zubů, kombinovaný chránič nohou-holeň a nárt v barvě)

Dorostenky 14-15 let

Kata pravidla WKF
Kumite -47, -54, +54 kg (časový limit 2 minuty, povinné chrániče: chrániče rukou v barvě,
chrániče zubů, kombinovaný chránič nohou-holeň a nárt v barvě, chránič hrudníku)

Junioři 16-17 let

Kata pravidla WKF
Kumite -55, -61, -68, -76, +76 kg (časový limit 2 minuty, povinné chrániče: chrániče rukou v barvě,
chrániče zubů, kombinovaný chránič nohou-holeň a nárt v barvě)

Juniorky 16-17 let

Kata pravidla WKF
Kumite -48, -53, -59, +59 kg (časový limit 2 minuty, povinné chrániče: chrániče rukou v barvě,
chrániče zubů, kombinovaný chránič nohou-holeň a nárt v barvě, chránič hrudníku)

 • Nepostupové kategorie

Muži kata 16 a více let, kumite 18 a více let

Kata pravidla WKF
Kumite -67, -75, -84, +84 kg, BRH (časový limit 2 minuty, povinné chrániče: chrániče rukou
v barvě, chrániče zubů, kombinovaný chránič nohou-holeň a nárt v barvě)

Ženy kata 16 a více let, kumite 18 a více let

Kata pravidla WKF
Kumite -55, -61, +61 kg, BRH (časový limit 2 minuty, povinné chrániče: chrániče rukou v barvě,
chrániče zubů, kombinovaný chránič nohou-holeň a nárt v barvě, chránič hrudníku)
Kata team – rozdělení do kategorií na místě podle přihlášení

 • Speciální kategorie:

Kata ženy + 35 let – pravidla WKF
Kata muži + 35 let – pravidla WKF
Kumite ženy + 35 let – OPEN – chrániče jako seniorky
Kumite muži + 35 let – OPEN – chrániče jako senioři

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

„Kdo má tak málo fantazie, že své lži musí opírat o důkazy, měl by raději rovnou mluvit pravdu.“ Oscar Wilde